Đội ngũ

ĐỘI NGŨ

 • THS.KS Phạm Ngọc Dũng

  THS.KS Phạm Ngọc Dũng

  TỔNG GIÁM ĐỐC
 • THS.KTS Dương Thu Hương

  THS.KTS Dương Thu Hương

  TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ
 • GSTS.KTS Phạm Anh Dũng

  GSTS.KTS Phạm Anh Dũng

  CỐ VẤN THIẾT KẾ
 • Trần Thiện Tuấn

  Trần Thiện Tuấn

  KIẾN TRÚC SƯ
 • Phạm Nhất Duy

  Phạm Nhất Duy

  KIẾN TRÚC SƯ
 • Nguyễn Thái Tường Vi

  Nguyễn Thái Tường Vi

  KIẾN TRÚC SƯ
 • Nguyễn Hoàng Tân

  Nguyễn Hoàng Tân

  KIẾN TRÚC SƯ
 • Hoàng Thị Duyên

  Hoàng Thị Duyên

  Enter role
 • Hồ Minh Phương

  Hồ Minh Phương

  KIẾN TRÚC SƯ
 • Dương Hoài Tân

  Dương Hoài Tân

  KIẾN TRÚC SƯ
 • Phan Chí Thành

  Phan Chí Thành

  KỸ SƯ
 • Lê Hồng Phi

  Lê Hồng Phi

  KỸ SƯ
 • Nguyễn Hoài Thương

  Nguyễn Hoài Thương

  CỬ NHÂN NỘI THẤT
 • Lê Trần Xuân Quỳnh

  Lê Trần Xuân Quỳnh

  CỬ NHÂN NỘI THẤT