NHÀ PHỐ LIỀN KỀ - PHÚ HỮU
Dự án khác

Địa điểm: Gia Hòa , TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

 

Chủ đầu tư: (Anh) Thắng 

 

Quy mô: 03 Tầng 

 

Dịch vụ: Thiết kế và Thi công xây dựng biệt thự 

 

Thời gian : 2023

Địa điểm: Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

 

Chủ đầu tư: (Anh)  Đỗ Minh Định 

 

Quy mô: 03 Tòa - 02 Tầng  

 

Dịch vụ: Thiết kế và Thi công xây dựng nhà phố 

 

Thời gian : 2024 

Địa điểm: Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

 

Chủ đầu tư: (Anh)  Bùi Phúc Thọ 

 

Quy mô: 04 Tầng 

 

Dịch vụ: Thiết kế và Thi công xây dựng nhà phố 

 

Thời gian : 2024