NHÀ PHỐ LIỀN KỀ - HOÀNG QUÂN - PHÚ HỮU
Dự án khác
 

Một tác phẩm được hình thành trong khu vực dân cư cao cấp, tầng lớp trí thức tại Thành phố Thủ Đức - Thành phố đầu tiên trong Thành Phố của Việt Nam.

Với phương trâm "KIẾN TẠO KHÔNG GIAN SỐNG", THÉP VIỆT  đã được Quý gia chủ lựa chọn làm đơn vị Thiết kế và Thi tác phẩm nghệ thuật này.