MINI HAPPY HOUSE - TP. THỦ ĐỨC
Dự án khác

Địa điểm: TP. Dĩ An, Bình Dương 

 

Chủ đầu tư: (Chú) .................

 

Quy mô: 04 Tầng 

 

Dịch vụ: Thiết kế và Thi công biệt thự bán cổ điển 

 

Thời gian : 2023

Địa điểm: Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM 

 

Chủ đầu tư: (Anh) Lê Văn Tâm 

 

Quy mô: 02 Tầng 

 

Dịch vụ: Thiết kế và Thi công nhà ở dân dụng 

 

Thời gian : 2022

Địa điểm: Bình Thọ, TP. Thủ Đức 

 

Chủ đầu tư: (Anh) Phạm Anh Tuấn 

 

Quy mô: 03 Tầng 

 

Dịch vụ: Thiết kế và Thi công biệt thự phố 

 

Thời gian : 2022

Địa điểm: Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. HCM 

 

Chủ đầu tư: (Anh) Nguyễn Quốc Vinh 

 

Quy mô: 03 Tầng + Sân thượng 

 

Dịch vụ: Thiết kế và Thi công nhà ở dân dụng 

 

Thời gian : 2021

Địa điểm: Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. HCM 

 

Chủ đầu tư: (Anh) Đinh Văn Vượng 

 

Quy mô: 03 Tầng 

 

Dịch vụ: Thiết kế và Thi công nhà ở dân dụng 

 

Thời gian : 2021

Địa điểm: Dân Chủ, TP. Thủ Đức, TP. HCM 

 

Chủ đầu tư: (Anh) Nguyễn Quốc Vinh 

 

Quy mô: 05 Tầng 

 

Dịch vụ: Thiết kế và Thi công biệt thự 

 

Thời gian : 2020

Địa điểm: Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. HCM 

 

Chủ đầu tư: (Anh) Bùi Tấn Tài 

 

Quy mô: 03 Tầng 

 

Dịch vụ: Thiết kế và Thi công nhà phố liền kề 

 

Thời gian : 2020

Địa điểm: Khu Golf  Valey, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng 

 

Chủ đầu tư: (Anh) Richard Hunt

 

Quy mô: 492m2 sàn  

 

Dịch vụ: Thiết kế và Thi công nhà hàng 

 

Thời gian : 2017

Địa điểm: TP. Dĩ An, Bình Dương 

 

Chủ đầu tư: (Anh) Đặng Việt Hải 

 

Quy mô: 04 Tầng 

 

Dịch vụ: Thiết kế và Thi công công trình spa 

 

Thời gian : 2023

Địa điểm: Gia Hòa, TP. Thủ Đức 

 

Chủ đầu tư: (Anh) Đỗ Hoàng 

 

Quy mô: 03 tầng + tum mái   

 

Dịch vụ: Thiết kế và Thi công biệt thự phố 

 

Thời gian : 2017