BIỆT THỰ PHỐ - BÌNH THỌ, TP. THỦ ĐỨC
Dự án khác

Địa điểm: Việt Tee, TP. HCM 

 

Chủ đầu tư: (Anh) Nguyễn Thụy Thanh Phương 

 

Quy mô: 03 Tầng + Áp mái 

 

Dịch vụ: Thiết kế và Thi công biệt thự phố 

 

Thời gian : 2019

Địa điểm: Bình Thọ, TP. Thủ Đức 

 

Chủ đầu tư: (Anh) Trương Minh Trí 

 

Quy mô: 03 Tầng 

 

Dịch vụ: Thiết kế và Thi công nhà ở dân dụng 

 

Thời gian : 2023

Địa điểm: Phú Hữu, TP. HCM 

 

Chủ đầu tư: (Anh) ................

 

Quy mô: 04 Tầng

 

Dịch vụ: Thiết kế và Thi công biệt thự phố 

 

Thời gian : 2021

Địa điểm: Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM 

 

Chủ đầu tư: (Anh) Lê Văn Tâm 

 

Quy mô: 02 Tầng 

 

Dịch vụ: Thiết kế và Thi công nhà ở dân dụng 

 

Thời gian : 2022

Địa điểm: Khu Golf  Valey, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng 

 

Chủ đầu tư: (Anh) Richard Hunt

 

Quy mô: 492m2 sàn  

 

Dịch vụ: Thiết kế và Thi công nhà hàng 

 

Thời gian : 2017

Địa điểm: Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP. HCM 

 

Chủ đầu tư: (Anh) Đỗ Thanh Phong 

 

Quy mô: 04 Tầng 

 

Dịch vụ: Thiết kế và Thi công nhà phố 

 

Thời gian : 2020

Địa điểm: TP. Dĩ An, Bình Dương 

 

Chủ đầu tư: (Chị) Nguyễn Thị Thúy Diễm 

 

Quy mô: 04 Tầng 

 

Dịch vụ: Thiết kế và Thi công biệt thự phố 

 

Thời gian : 2022-2023 

Địa điểm: Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

 

Chủ đầu tư: (Anh) .................

 

Quy mô: 04 Tầng + Tum mái 

 

Dịch vụ: Thiết kế và Thi công xây dựng nhà phố 

 

Thời gian : 2022

Địa điểm: Dân Chủ, TP. Thủ Đức, TP. HCM 

 

Chủ đầu tư: (Anh) Nguyễn Quốc Vinh 

 

Quy mô: 05 Tầng 

 

Dịch vụ: Thiết kế và Thi công biệt thự 

 

Thời gian : 2020

Địa điểm: Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. HCM 

 

Chủ đầu tư: (Chị) Nguyễn Thị Hồng Thảo 

 

Quy mô: 02Tầng + Áp mái 

 

Dịch vụ: Thiết kế và Thi công nhà phố

 

Thời gian : 2019