VĂN PHÒNG

VĂN PHÒNG

VĂN PHÒNG

VĂN PHÒNG

VĂN PHÒNG
VĂN PHÒNG
Thi công

VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY

Cải tạo Văn phòng Tổng Công ty Quận 1 - TP.HCM

CẢI TẠO VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY

Chủ đầu tư: Công ty CP XÂY DỰNG & KINH DOANH VẬT TƯ

Qui mô công trình gồm: Cải tạo toàn bộ diện tích 500m2 tại tầng 2 toàn nhà Hồ Tùng Mậu, .

Tổng diện tích sàn: 500 m2

Thời gian thi công xây dựng: 45 ngày

Chi tiết thi công xem tại đây 

Chi tiết trên fanpage tại đây 


Ngày đăng: 21-04-2020