+84 9 0370 1140

© 2021 THÉP VIỆT.

Tháng: Tháng Một 2022

Tin Tuc Chung / Tháng Một 2, 2022

Đại Dịch Covid-19 Là Một Thảm Họa Đại dịch COVID-19 khiến cho nhân loại phải bình tĩnh để nhìn lại và phải thay đổi từ tầm vi mô đến vĩ mô, từ toàn cầu đến từng quốc gia và mỗi cá nhân. Có thể nói đây là nhân tố tác…