+84 9 0370 1140

© 2021 THÉP VIỆT.

Tháng: Tháng Mười 2021

Tin Tuc Chung / Tháng Mười 1, 2021

Giải pháp bền vững trong xây dựng hệ thống cấp thoạt nước trong đô thị. Mật độ dân số đô thị gia tăng nhanh chóng là một trong những mặt trái gắn liền với nền kinh tế ở mức tăng trưởng cao của Việt Nam hiện nay. Điều này kéo…