THEP VIET CONSTRUCTION

THEP VIET CONSTRUCTION

THEP VIET CONSTRUCTION

THEP VIET CONSTRUCTION
THEP VIET CONSTRUCTION
Tư vấn giám sát
17T4
YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG CỦA MỘT TƯ VẤN GIÁM SÁT
YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG CỦA MỘT TƯ VẤN GIÁM SÁT
Tư vấn giám sát là người ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dự án bao gồm cả phạm vi công việc, dự toán và tiến độ công trình, do đó bên cạnh vững kiến thức chuyên môn còn đòi hỏi ở họ nhiều kỹ năng quan trọng.
17T4
TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG
TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG
Bên cạnh việc đảm bảo dự án đạt chất lượng và theo kịp tiến độ, Tư vấn giám sát cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Là thành phần chủ lực tham gia vào công tác kiểm tra, giám sát, đội ngũ Tư vấn giám sát luôn đảm bảo theo sát từng nhịp bước công trình, đưa dự án hoàn thành đúng mục tiêu, đúng tiến độ, đúng dự toán, đúng với quy mô, phạm vi công việc.